NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD

03.11.2017 15:11

V rámci porovnání znalostí potřebných k přijímacím zkouškám proběhne na naší škole testování žáků 9. tříd. 

Jedná se o testy z předmětů český jazyk, anglický jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady. Testy budou probíhat ve škole v týdnu od 6. 11. do 10. 11. 2017 a uskuteční se formou on- line v době vyučování. 

Žáci budou moci na základě přístupových hesel ihned po skončení testu zhlédnout správné řešení a své chyby. Po 11. 12. 2017 si budou moci ověřit své znalosti z testovaných předmětů v rozsáhlejším hodnocení.