KONTAKTY 

 

Zaměstnanec

Jméno, e-mail

Telefon

Vedoucí ŠPP

Výchovný poradce

Mgr. Hana Pavlíčková
 hpavlickova@zshornikova.cz 

603454624

Školní psycholog

Mgr. Jiřina Juřičková

psycholog@zshornikova.cz

517541829

776 193 836

Metodik prevence

Mgr. Jarmil Muller

jmuller@zshornikova.cz

517541828

737002467

Speciální pedagog 1. st.

Mgr. Hana Mezihoráková

hmezihorakova@zshornikova.cz

517541831

Speciální pedagog 2. st.

Mgr. Ludmila Čoupková

lcoupkova@zshornikova.cz

517541822

Zástupce vedení              

 

Mgr. Alena Fialová                               

517541814

725430377