LEDNOVÉ SCHŮZKY PRO RODIČE A ŽÁKY 9. TŘÍD

14.12.2017 10:38

Vážení rodiče žáků 9. tříd,

Srdečně zvu Vás a Vaše děti, žáky 9. tříd, do školy na schůzku.

Dostavte se 16. 1. 2018 v 16,30 hodin do třídy svého dítěte.

Zde dostanete zápisové lístky.

Následně v 17,15 hodin začne schůzka v jídelně školy,

kde Vám sdělím aktuální informace o přijímacím řízení.

Na toto setkání jsou též pozváni zástupci středních škol, kteří

zde budou své školy prezentovat.

Vaše účast je velice nutná.

14. 12. 2017                             Mgr. Hana Pavlíčková

                                                   výchovný poradce